Працюючи в умовах, коли бюджет не повністю забезпечує навчальні заклади коштами, необхідними для їх ефективного розвитку, керівник  змушений користуватися допомогою спонсорів та інвесторів, шукати законні шляхи сприяння покращенню навчально-виховному процесу і створенню сприятливих для учнів умов організації освітньої діяльності. Зрозуміло, що в таких умовах важливою є думка і сприяння батьківської громади. Тому будь які вдосконалення чи покращення умов обговорюються і вирішуються з батьками.

Згідно чинного законодавства власні надходження бюджетних установ також є бюджетними коштами, порядок використання якими регламентований нормами законодавства України.

Згідно Закону України «Про освіту» прийнятого Верховною Радою України 28 вересня 2017 року (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380) заклади освіти мають право отримувати фінансування різних видів та з різних джерел, не заборонених законодавством. Державні і комунальні заклади освіти мають право розміщувати власні надходження на поточних рахунках, тимчасово вільні кошти - на депозитах у банках державного сектору, а також самостійно розпоряджатися надходженнями від зазначених коштів з метою провадження діяльності, передбаченої установчими документами.

Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

У складових даного розділу офіційного сайту нашого навчального закладу Ви, шановний відвідувачу, маєте можливість ознайомитися з фінансово-господарською діяльністю нашого навчального закладу і, за можливості, долучитися до його подальшого ефективного розвитку.

Кошторис 2017р

 

 

Звіт про виконання кошторису загального фонду за 9 місяців 2017р

 

1. Баланс на 1 жовтня 2017 року

 

2. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м)

 

3. Звіт про надходження і використання коштів, загального фонду(форма № 2д, № 2м)

 

4. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень(форма № 4-2д, № 4-2м)

 

5. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги(форма № 4-1д, № 4-1м)

 

Дочірні категорії