Печать
Категория: Науково-пошукова діяльність
Просмотров: 871

залучення учнів до науково-пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності в різних галузях науки, техніки, культури, а також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду.

залучення учнів до науково-пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності в різних галузях науки, техніки, культури, а також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду.

Головні завдання науково-пошукової роботи:

 • виявлення, розвиток і підтримка талановитої та ініціативної молоді, стимулювання її творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності учнів;
 • забезпечення гармонійного розвитку особистості;
 • задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;
 • формування в учнів національної самосвідомості, активної громадянської та життєвої позиції, мотивація здорового способу життя;
 • обєднання найбільш обдарованих, допитливих учнів для роботи в секціях МНТУЛ;
 • виявлення та системний розвиток талантів юних дослідників – майбутнього наукового потенціалу держави.
 • пропаганда досягнень науки і техніки, наукових знань.

Напрямки науково-пошукової роботи в НВК «ШЕЛ»:

 • участь та проведення предметних олімпіадах;
 • участь та проведення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та районних конкурсах з різних предметів;
 • участь, організація та проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких, пошукових робіт з різних предметів;
 • організація та проведення конкурсу «Ліцеїст року».