Печать
Категория: Батьківський комітет
Просмотров: 964

Батьківський комітет створений з метою сприяння школі та сім’ї в здійсненні загальної середньої освіти дітей та молоді, забезпечення глибоких та стійких знань в учнів з основ наук, виховання у школярів високих моральних якостей, свідомого ставлення до праці, відповідальності, організованості та дисципліни, культури поведінки, в правовому, естетичному, фізичному вихованні учнів, охороні їхнього здоров’я. Батьківський комітет НВК «ШЕЛ» керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет, планом роботи НВК «ШЕЛ», рішеннями батьківських зборів, рекомендаціями педагогічної ради, директора та кураторами груп.

Батьківський комітет створений з метою сприяння школі та сім’ї в здійсненні загальної середньої освіти дітей та молоді, забезпечення глибоких та стійких знань в учнів з основ наук, виховання у школярів високих моральних якостей, свідомого ставлення до праці, відповідальності, організованості та дисципліни, культури поведінки, в правовому, естетичному, фізичному вихованні учнів, охороні їхнього здоров’я. Батьківський комітет НВК «ШЕЛ» керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет, планом роботи НВК «ШЕЛ», рішеннями батьківських зборів, рекомендаціями педагогічної ради, директора та кураторами груп.

Зміст роботи батьківського комітету

Батьківський комітет:

  • - зміцнює зв’язок сім’ї, навчального комплексу, трудових колективів та громадськості з метою забезпечення єдності виховного впливу на дітей і підвищення його результативності;
  • - бере активну участь в діяльності НВК «ШЕЛ» по формуванню в учнів внутрішньої потреби жити та діяти за принципами людської моралі, виховання в них свідомої дисципліни, культури поведінки, турботливого ставлення до батьків та старших;
  • - всебічно сприяє підвищенню авторитету вчителя, допомагати школі та сім’ї у вихованні відповідального ставлення до навчання, прищепленні навичок навчальної праці, формуванні розумових потреб у дітей, в організації змістовного дозвілля леликів та ліцеїстів;
  • - сприяє розвитку навичок самообслуговування, досконалості трудового виховання підлітків у школі та сім’ї, організації їх суспільно-корисної, виробничої праці та професійної орієнтації;
  • - залучає батьківську громадськість до активної участі в житті НВК «ШЕЛ», організації позашкільної та позакласної роботи, а також сприяє розвитку учнівського самоврядування;
  • - підвищує відповідальність батьків за виховання дітей;
  • - бере активну участь в організації педагогічного всеобучу батьків;
  • - бере участь в роботі з профілактики шкідливих звичок у школярів, дитячої бездоглядності та правопорушень; - всебічно сприяє охороні та укріпленню здоров’я школярів, допомагає школі в організації громадського харчування учнів та бере участь в здійсненні контролю за його якістю.