ПОЛОЖЕННЯ
 
про науково-пошукову конференцію
 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини
 
організовану НВК «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей»
 
приурочену декаді ощадності з проблематики
 
«Економічні аспекти розвитку Львівщини. Вплив банківського сектору на соціально – економічне життя»
 
1. Загальні положення
 
1.1. У конференції можуть взяти участь учні загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини, які мають напрацьовані матеріали з проблематики яка виноситься для розгляду.
 
1.2. Конференція проводиться у формі представлення та захисту рівня науково-пошукових робіт.
 
1.3. Тема роботи визначається учасником самостійно але повинна відповідати наступним проблемам: „Роль банківської сфери у фінансуванні соціальних проектів Львівщини”, „Діяльність комерційних банків у мікрокредитуванні Львівщини”, „Участь комерційних банків Львівщини у фінансуванні об’єктів природокористування”, “Проблеми реформування податкового законодавства у розвитку місцевого самоврядування”, “Економіка Львова — проблеми та перспективи розвитку”
 
1.4. Конференція проводитиметься в два етапи:
 
1.4.1. Попередній розгляд змісту робіт членами журі з ____ по ____ травня 20_____ року.
 
1.4.2. Представлення та захист робіт конкурсантами ____ та ____ травня 20___ року з 15.00 год. у приміщенні конференц-залу НВК «ШЕЛ»: м. Львів, вул. Хвильового , 35.
 
1.5. Участь в конференції можуть прийняти учні 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини.
 
1.6. Для участі в конференції необхідно подати наукову роботу не пізніше ніж за три тижні в оргкомітет за адресою: м. Львів, вул. Хвильового, 35 чи надіслати електронною поштою на адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
1.7. Робота, яка подається, повинна мати рецензію фахівця не причетного до керівництва її написанням. У випадку виникнення труднощів з отриманням рецензії учні загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова можуть звертатися у Львівський економічний ліцей за тел.: 52-17-98 до голови організаційного комітету Бабія Романа Ярославовича.
 
2. Мета конференції:
 
2.1. Наукова-пошукова робота є невід’ємною частиною навчального процесу. Через написання робіт учні мають можливість викласти свій погляд на існуючі мікроекономічні проблеми та запропонувати шляхи їх вирішення.
 
2.2. Виховання громадянина, який би мав широкий економічний кругозір, вмів аналізувати та знаходити шляхи вирішення економічних проблем, та займав активну життєву позицію.
 
2.3. Формування навиків науково-пошукової діяльності.
 
2.4. Налагодження співпраці між загальноосвітніми та вищими навчальними закладами Львівщини з метою формування в потенційних студентів навиків бачення економічних проблем, аналізу та пошуку шляхів їх вирішення.
 
3. Вимоги до науково-пошукових робіт:
 
3.1. Робота повинна бути подана в друкованому вигляді об’ємом не більше 3-ох друкованих сторінок в термін вказаний у п.1.4.1. даного Положення. Розмір шрифту 14, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman.
 
3.2. Обов’язково подається перелік використаної літератури та джерел інформації.
 
3.3. Науково-пошукові роботи не редагуються та не повертаються.
 
3. Оргкомітет конференції гарантує захист інтелектуальної власності авторів робіт.
 
4. Представлення та оцінка науково-пошукових робіт
 
4.1. Конференція проводиться у два етапи:
 
4.1.1. Перший етап (заочний): визначення наукового-пошукового рівня роботи. Максимальна оцінка теоретичного викладу – 12 балів. Реальність та економічна ефективність запропонованих шляхів вирішення піднятих у роботі проблем – 8 балів.
 
4.1.2. Другий етап: представлення науково-пошукової роботи. Оцінюється: - аргументованість та логічність доведення проблеми – 5 балів; - чіткість та лаконічність викладення проблеми – 5 балів; - повнота та вичерпність відповідей на поставлені запитання – 5 балів; - культура мовлення, якість наочних матеріалів, активна участь у веденні дискусії – 5 балів. (Для представлення роботи може використовуватись мультимедійна презентація чи інші наочні матеріали).
 
4.2. Для виступу кожному учаснику надається до десяти хвилин та три хвилини для відповіді на поставлені запитання.
 
4.3. За сумою оцінок змісту роботи та її представлення кожен член журі виводить сумарний бал учасника.
 
5. Журі
 
5.1. Кількісний та персональний склад журі визначає своїм наказом Головне управління освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації. Членами журі не можуть бути вчителі навчальних закладів, учні яких є учасниками конференції.
 
5.2. Кожен член журі оцінює кожного учасника конференції незалежно, об’єктивно, дотримуючись прийнятих норм оцінювання навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.
 
5.3. Кожен член журі заносить бали кожного учасника у протокол встановленої організаційним комітетом форми. 5.4. Журі визначає призерів конференції колегіальним рішенням на підставі визначеного рейтингу учасників.
 
5.5. Кількість дипломантів визначається орієнтовний розподілом 1 : 1 : 1.
 
6. Нагородження
 
6.1. Нагородження здійснюється на підставі винесеного журі колегіального рішення .
 
6.2. За рейтингом учасники нагороджуються дипломами першого, другого та третього ступеня та цінними подарунками.
 
6.3. Учасники отримують подяки за участь у науковій конференції з врученням пам’ятних подарунків.
 
Заступник директора Р.Я.Бабій