Положення про науково-методичну раду НВК

«Інженерно-економічна школа – Львівського економічного ліцею» 

Науково-методична рада ліцею створюється для управління науково-методичною роботою як орган колегіального обговорення проблем, що виникають метою якого є забезпечення на основі аналізу, прогнозування та прийняття перспективних рішень високого рівня навчально-виховного процесу та професійної майстерності педагогічних працівників.

 

Загальні положення

 1. Науково-методична рада, створюється наказом директора і керується в своїй роботі чинним законодавством, розпорядженнями та наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом НВК.
 2. Голова ради обирається з числа її членів на першому засіданні. Як правило це заступник директора з навчальної роботи.
 3. Робочі засідання ради проводяться 3-4 рази на рік, а в кінці кожного навчального року – творчий звіт.
 4. У структурі науково-методичної ради створюються творчі групи, школа передового досвіду, та інші підрозділи, які метою своєї діяльності визначають на основі забезпечення високого рівня професійної майстерності учителя забезпечити високий рівень навченості учнів.
 5. Рада організовує свою роботу відповідно до річного, помісячного плану, який представляється її головою на перше засідання педагогічної ради для обговорення і затвердження.
 6. Науково-методична рада забезпечує співпрацю з відповідними структурами ВУЗів та інших загальноосвітних навчальних закладів.

 

Мета діяльності

 1. Науково-методична рада створюється для управління науково-методичною роботою як орган колегіального обговорення проблем, що виникають.
 2. Забезпечує на основі аналізу та прогнозування прийняття перспективних рішень для організації навчально-виховного процесу та професійної майстерності педагогічних працівників.
 3. Мобілізує зусилля педагогічного колективу на виконання методичної проблеми та завдань НВК на навчальний рік.
 4. Організовує та координує методичного забезпечення навчально-виховного процесу і методичного навчання педагогічних кадрів.
 5. Сприяє пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій.
 6. Здійснює загальне керівництво науково-методичною роботою.
 7. Розглядає та затверджує плани, програми, проекти усіх підрозділів методичної роботи.
 8. Координує діяльність з питань методичної роботи з іншими структурами підрозділами району, міста та області.
 9. Проводить первинну експертизу освітніх документів (програм, навчальних планів тощо).

 

Завдання діяльності

 1. Діагностика стану методичного забезпечення навчально-виховної і методичної роботи у НВК.
 2. Розробка нових методичних технологій організації навчально-виховної діяльності.
 3. Діагностика стану навчально-виховного процесу у НВК, рівня професійної підготовки учителів, навченості, вихованості й розвитку учнів.
 4. Розробка комплексно-цільових програм розвитку НВК, професійної майстерності й творчості кожного учителя.
 5. Створення мікроклімату творчого співробітництва в педагогічному процесі учителів, учнів, батьків, учителів та учнів, учителів і батьків.

 

Основні напрямки роботи

 1. Аналіз та формування пропозицій щодо оптимізації навчальних планів за обраними профілями навчання.
 2. Розробка та адаптація навчальних програм, створення авторських та інтегрованих програм.
 3. Здійснює планування, організацію та регулювання навчально-виховного процесу, аналіз та оцінку його результатів.
 4. Здійснює планування, організацію та регулювання методичного навчання педагогічних кадрів, аналіз та оцінку його результатів.
 5. Вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід роботи кращих педагогів та кураторів.
 6. Організовує роботу наставників з молодими вчителями, забезпечуючи ріст їх професійної майстерності, творчий пошук нових технологій організації навчально-виховного процесу.
 7. Забезпечує підвищення рівня освіченості педагогів у питаннях психологічних засад навчально-виховного процесу
 8. Забезпечує підвищення професійної майстерності та творчого пошуку вчителів-предметників і кураторів груп.
 9. Формує мету, завдання та визначає основні напрямки науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу і методичного навчання вчителів.
 10. Діагностує науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
 11. Аналіз рівня навченості учнів як результату всієї науково-методичної діяльності.
 12. Організовує співпрацю вчителів та викладачів ВНЗ в питаннях науково-практичного пошуку, аналізу та прогнозування шляхів подальшого забезпечення рівня навченості, формування життєвих компетентностей та ступеня адаптації до навчання у ВУЗі.
 13. Проводить огляди-конкурси професійної майстерності, підводить їх підсумки, подає пропозиції по нагородженню (преміюванню) педагогічних працівників. 14. Сприяє створенню умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання педагогічними працівниками фондів методичної літератури, комп’ютерних, аудіо та відео матеріалів. 

План засідань методичної ради 18-19 н.р.

Metod Rada