НАШІ НОВИНИ

Результати вступного випробування в 5 клас Наказ про зарахування в 5 клас...

Результати анкетування учнів у вивченні курсів за вибором

 

В анкетуванні взяли участь учні 9-11 класів (92 учнів). Анкети були анонімними та містили 7 описових питань.

 

У першому питанні учні мали підтвердити чи заперечити твердження про те, що дані предмети за вибором (Основи підприємницької діяльності, Регіональна економіка, Фінансова грамотність, Основи економіки) допомагають їм у визначенні майбутньої професії.

 

Чи допомагає вам предмет (курс за вибором) у професійному самовизначенні?

«Основи підприємницької діяльності»

1

Так (повністю або частково) – 64%

Ні – 36%;

 

«Регіональна економіка»

2

Так – 50%

Ні – 50%

 

«Фінансова грамотність»

3

Так – 82%

Ні – 18%

 

«Основи економіки»

4

Так – 83%

Ні – 17%

 

У другому питанні учні за бажанням описували ті теоретичні та практичні навички, які вони здобувають на курсах за вибором.

 

Чи здовуваєте ви як теоретичні, так і практичні знання з даного предмету. Якщо так, то які саме?

«Фінансова грамотність» (більшість 50% теоретичні та 50% практичні навички)

- Управління кредитними карточками

- Створювати підприємства

- Інформація про гроші

- Розвиток логічного мислення та аналіз ситуації в Україні

- Розвязуємо ребуси з зашифровками з пердмету

- Кредити та відсотки

- Різні фінанси країни

 

«Основи економіки» (більшість теоретичні знання)

- Визначати А.В, розраховувати задачі

- Види та особливості ринкової економіки та конкуренції

- Психологічні стратегії поведінки, лідерські якості

- Визначати ціну та бачити економіку кожного дня

- Види економіки, підприємництва, фірм, ринків

- (в теорії) реалізація своїх планів в житті за допомогою подальшого навчання

- Гроші та їх класифікація

 

«Основи підприємницької діяльності» (перед усім практичні навички)

- Використовувати та розподіляти власний капітал

- Практика у створенні фірми, заповненні документів, представленні фірми, рекламі - Складати бізнесплан

- Практичні завдання є дуже цільові

 

«Регіональна економіка» (переважно теорія)

- Знання про економіку України

- Як робити правильний вибір при покупках та вкладеннях

- Особливості і риси ринків

- Як отримати найбільшу вигоду і менше втратити

- Як розумно вибрати розташування власного бізнесу

 

У третьому питанні учні описували особливості розвитку власних інтелектуальних та творчих здібностей на уроках.

 

Чи розвиваєте ви у даному курсі власні інтелектуальні і творчі здібності? Як саме ви розвиваєте ваші здібності під час уроку?

 «Регіональна економіка» : логіка, аналітичне мислення, логічне мислення, увага, досвід, память.

Не розвиваю жодних – 20% опитаних.

 

«Основи підприємницької діяльності» : ініціативність, чіткість (у заповненні документів), логіка, аналітичне мислення, творчіть, «думати як підприємець», уважність.

Не розвиваю жодних – 27% опитаних.

 

«Основи економіки» : формулювати думки, логіка, розвиває цікавість, впевненість, мисленнєвий аналіз.

Не розвиваю жодних – 17% опитаних.

 

«Фінансова грамотність» : уважність, спілкування, інтелект, творчість, память, логічне мислення.

Не розвиваю жодних – 22% опитаних.

 

Чи задоволені ви у вивченні даного предмету?

Задоволені в середньому понад 78% учнів.

 

У пятому питанні учні описували власні рекомендації щодо того, що вони хотіли б змінити або покращити у засвоєнні матеріалу з даних предметів. Що б ви хотіли змінити у вивченні даного курсу?

«Фінансова грамотність»

- Більше теорії,

- Більше інтелектуальних ігор,

- Практичних занять, - Більше годин.

Нічого – 85%

«Основи підприємницької діяльності»

- Систему

- Менше паперів

- Більше практики (11 класи) В 11 класах більшість вважає даний курс марною тратою часу.

«Регіональна економіка»

- Забрати оцінювання через ітак велике навантаження,

- Більше практичних занять,

- Творчих завдань, - Приклади з життя,

- Візити на підприємство.

Нічого – 88%

«Основи економіки»

- Більш грунтовний конспект,

- Практичні розвиваючі ігри,

- Змінити спосіб подання матеріалу на більш цікавіший,

- Більше прикладів з реального життя,

- Екскурсії, - Додаткова література.

Нічого б не міняли менше 50%.

 

У шостому питанні учні визначали пріоритетне для себе у вивченні спец.курсів, що саме вони вважають найважливішим у даному предметі.

Що у вивченні даного предмету вважаєте найважливішим?

«Основи економіки»

- Гроші

- Розуміння економіки

- Правильно будувати бізнес чи підприємство

- Досвід - Психологічні навики

- Як вийти на ринок і гідно конкурувати

- Підриємство

- Розум

- Грунтові знання з економіки

- Вивчення всіх підприємств

«Основи підприємницької діяльності»

- Вміння відкривати свій бізнес

- Основні правила для здобуття висот у бізнесі

- Робота з документами

- Підприємницькі здібності

- Практичні завдання

- Фантазія

- Основні теоретичні і практичні знання, що допоможуть в майбутній діяльності

- Бажання вчитись

- Обдумування власних рішень

- Любов до економічної сфери

«Фінансова грамотність»

- Знання документів

- Теорія

- Банківські справи

- Уважність

- Діяльність банків та функції грошей

- Фінансова дисципліна

- Як оперувати документами

- Практичні знання

- Розвязання ребусів

«Регіональна економіка»

- Знання особливостей регіонів, географії та людського фактору

- Розвязання задач

- Вивчення цікавих матеріалів підприємств

- Економіка регіону

- Факторний аналіз

- Дані про Україну

 

Останнє, сьоме питання, стосувалося визначення потреби введення курсів за вибором з інших дисциплін.

З яких ще предметів чи дисциплін вам було б цікаво відвідувати курси за вибором?

Учні 11тих класів були переважно проти введеня додаткових предметів через навантаженість.

Далі наведені предмети по рейтингу від найзапотребованіших до найменш вказуваних в анкетах.

 

Найпопулярніші:

1.Музичне мистецтво

2.Психологія

3.Філософія

4.Інформатика (практичні заняття)

5.Економіка (з Романом Ярославовичем)

6.Риторика

7.Малювання/художня культура

 

Згадувані 2-3 учнями:

1.Компютерне моделювання

2.Програмування

3.Менеджмент, маркетинг

3.Креслення

4.Англійська література/ділова англійська

5.Німецька мова

6.Акторське мистецтво

7.Хореографія/танці

8.Політологія

9.Соціологія

10.Географія

 

Одиничні пропозиції:

1.Фізкультура

2.Курси водіїв

3.Біологія/ хімія (практичні заняття)

4.Зарубіжна література

5.ОПД

6.Іспанська/французька мови

7.Природознавство

8.Етика

9.Логіка

10.Логістика

11.Теорія брехні.

 

Результативність участі ЗНО – 2014р.

 

Результати науково-методичної роботи за І семестр 2013-2014 н.р.
у НВК «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей»

 

У І семестрі 2013-2014 навчальний рік методичну роботу спрямовано на осягнення науково-методичної проблеми “Забезпечення якості освітніх послуг за рахунок підвищення кваліфікаційного рівня вчителів” та виконання наступних завдань:

 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи передового педагогічного досвіду, методичних об’єднань;
 • організація роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань забезпечення якості навчання і виховання учнів; створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;
 • забезпечення курсової перепідготовки педагогічних працівників;
 • систематичного контролю та підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану, його аналізу та напрацювання шляхів корекції;
 • розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу.

Методична робота здійснювалась через такі основні структурні одиниці: методична рада, предметні методичні об’єднання, школа передового педагогічного досвіду. Результати роботи структурних підрозділів були представлені на методичних семінарах, засіданнях педагогічних радах, педагогічних читаннях, друкованих статтях. Все це свідчить про усвідомлення педагогами необхідності реформ, готовність до впровадження інновацій, сформованість комплексу професійних компетенцій, а також запровадження інженерно-економічного напрямку навчальної діяльності.

 

Упродовж семестру методична рада обговорила та затвердила план методичної роботи педагогічного колективу на 2013-2014н.р., а також методичні проблеми та завдання кожного педагогічного працівника. На засіданні у жовтні обговорювалась організація роботи творчої групи по реалізації інженерно-економічного профілю в основній школі, роботу якої представляв вчитель вищої категорії Дворянин Т.Я. В ході обговорення представлено проблематику засідань та очікуванні результати у кінці навчального року. Члени методичної ради наголосили на необхідності вироблення практичних результатів для реалізації перспективного плану розвитку закладу до 2017-2018 н.р. Також у жовтні заслуховувалось питання організації роботи школи передового досвіду, роботу якої представила голова Боднар М.П. Члени методичної ради визначили коло осіб які будуть залучені до роботи а також необхідність дієвої співпраці між досвідченими та молодими педагогами як для педагогічного рості кожного працівника так і підвищення якості надання освітніх послуг.

 

У листопаді методична рада заслухала звіт психолога за підсумками вивчення рівня адаптації учнів 5,9 та 10 класів 2013 року набору. А також обговорила конкретні кроки роботи психолога по наданню допомоги кураторам груп щодо створення «ситуації успіху» у класному колективі з метою формування творчо-компетентної особистості. За підсумками аналізу оцінювання учнів обговорили дотримання педагогічними працівниками вимог до дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень та єдиного орфографічного режиму. Заступник директора Горняткевич Н.І. прозвітувала про організацію І етапу предметних олімпіад та результативність участі команди НВК у ІІ етапі. Члени методичної ради звернули увагу на низку результативність у ІІ етапі і запропонували обговорити та запропонувати дієві шляхи підвищення результативності педагогічним працівникам на січневих методичних об’єднаннях. Також Бабій Р.Я. представив інформацію про організацію проведення моніторингу якості освіти у 5 та 10 класах та запропонував провести внутрішній моніторинг з української мови та математики для учнів 6 та 9 класів. Методична рада взяла інформацію до відома та погодила проведення моніторингу з української мови та математики для учнів 6 та 9 класів.

 

На засідання у серпні члени методичних об’єднань ознайомлювались та обговорювали нормативні документи МОН України що до викладання предметів у 2013-2014 н.р., узгоджували календарно-тематичні плани з метою реалізації інженерно-економічного профілю, погоджували завдань для проведення І етапу предметних олімпіад та складали план підготовки команд до ІІ етапу предметних олімпіад, а також графіки взаємовідвідування уроків для вироблення шляхів співпраці з молодими працівниками та застосування активних методів навчання. У листопаді на засіданнях методичних об’єднань обговорювалось питання організації проведення моніторингу та результативності участі команд НВК у ІІ етапі предметних олімпіад, обговорення методичних напрацювань осіб які атестуються у 2014 році, а також результативність проведення інтелектуальних конкурсів, турнірів, змагань. Така робота методичних об’єднань свідчить про координацію, аналіз та налагодження співпраці між учителями для досягнення їхнього професійного росту та пошуку ефективних шляхів для реалізації інженерно-економічного профілю.

 

Методичне об’єднання кураторів груп у І семестрі 2013-2014 н.р. працювало над проблемою: «Створення умов успішного психолого-педагогічного супроводу учнів під час адаптації до змін умов навчально-виховного процесу» (для основної школи) та «Формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, конкурентоспроможної, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації» (для старшої школи). Методичне об’єднання провело два засідання на яких розглядалися такі питання: аналіз результатів виховної роботи у 2012-2013 н.р., визначення основних напрямків методичної та виховної роботи у 2013-2014 н.р., соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактичної виховної роботи з неповнолітніми (проведена інформаційна лекція головою методичного об’єднання Кутельмах І.Р., та психологом Золотавіною Н.А.), вчитель і проблема дисципліни або як прийнято відповідати на неприйнятну поведінку учнів (засідання круглого столу).

 

У І семестрі 2013-2014 навчального року працювало 5 методичних об`єднань, керівниками яких є досвідчені висококваліфіковані педагоги. Робота велась згідно затверджених планів, складених на основі визначених для методичної служби завдань і була спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу. Голови методичних об’єднань організували належну роботу з педагогічними працівниками через діяльність творчих груп, майстер-класів, педагогічних майстерень щодо опанування новітніх методик, застосування інтеграції навчання, спрямованих на вдосконалення та збагачення інформованості вчителів, розвиток сучасного стилю педагогічного мислення вчителя і його готовність до професійного самовдосконалення. У продовж І семестру школа передового педагогічного досвіду провела два засідання тематикою яких було: «Як правильно спланувати уроку. Досягнення результату» та «Застосування мультимедійних технологій – шлях для розвитку творчих здібностей школярів». У ході проведення кожного заняття керівник школи Боднар М.П. та психолог Золотавін Н.А. проводили різноманітні практичні вправи та завдання виконавши які, молоді педагогічні працівники могли набути практичного досвіду у плануванні уроку, написанні конспекту уроку, застосуванні активних та інтерактивних технологій навчання, а також використанні комп’ютерних засобів навчання як для підготовки до уроку так і при проведенні самого уроку. До роботи школи також долучались і старші колеги які прагнули покращити свій рівень комп’ютерної грамотності. При проведенні другого заняття організаційну допомогу надала вчитель інформатики Черняк Г.І.

 

У продовж І семестру методична рада здійснювала контроль організації роботи та ведення необхідної документації методичними об’єднаннями. У ході перевірки встановлено: кожне методичне об’єднання у продовж семестру провело два засідання – одне організаційне (опрацювання методичних рекомендацій по викладанню предметів у 2013-2014 н.р., складання та затвердження плану роботи на навчальний рік, погодження методичної проблеми та завдання кожного члена і об’єднання загалом, спільне складання та погодження поурочного планування, визначення методичних напрацювань, які будуть представлені у червні 2014 року на методичному ярмарку) та друге робоче – на якому розглянуто робочі питання (затвердження завдань для проведення І етапу предметних олімпіад, погоджено графік взаємовідвідування уроків). Документація методичних об’єднань складається із плану роботи на навчальний рік, списку членів з переліком проблем та завдань, графіку проведення відкритих уроків членами об’єднання, перспективного плану атестації членів, каталогом методичних напрацювання членів за останніх п’ять років. Однак недоліком є те, що методичні об’єднання ведуть не систематично протоколи своїх засідань, деякі матеріали є застарілими і потребують заміни.

 

Адміністрацією НВК у І семестрі проводився контроль викладання курсів за вибором та консультацій. В ході перевірки встановлено: всі курси за вибором забезпеченні навчальними програмами з грифом МОН, учителі систематично проводять заняття згідно затвердженого розкладу, на час перевірки у всіх вчителів були наявні конспекти уроків, кількість дітей у списку відповідає поданим заявам. При перевірці проведення консультаційних занять увага зверталась на час проведення консультації та відповідність затвердженому розкладу, а також наявність учнів на заняттях та систематичність запису проведених годин у відповідний журнал. Усі консультаційні заняття проводились у час зазначений у розкладі, а середня наповненість занять становила 7-10 учнів, які потребували додаткового роз’яснення нового матеріалу по причині відсутності на уроці або складністю для вивчення даної теми.

 

Упродовж семестру вчителі розробили та систематизували наступні методичні матеріали:

 • Хмельницька Наталія Мирославівна – розробила пакети документів для створення учнями власної фірми з предмету «Основи підприємницької діяльності», розроблено дидактичний матеріал з теми «Власні фінанси. Види заощаджень», підготувала доповідь та мультимедійну презентацію для виступу на обласному методичному семінарі «Проблеми запровадження курсу Фінансова грамотність»;
 • Обідіна Зоряна Олександрівна – підібрала дидактичні матеріали для проведення самостійних робіт з тем з історії України у 10 класі, систематизувала відеоматеріали та картографічний матеріал для вивчення тем з історії України у 11 класі, уклала методичні матеріали для проведення позакласного заходу «Історичний марафон», систематизувала методичні матеріали для проведення предметних тижнів історії та правознавства;
 • Лемко-Мельник Ольга Миколаївна – розробила різнорівневі завдання для проведення підсумкового контролю з географії для учнів 9, 10 та 11 класів, систематизувала практичні завдання з топографічної карти для учнів 9, 10 та 11 класів, підготовила збірник завдань для проведення практичних завдань з природознавства для учнів 5 класу;
 • Боднар Мирослава Петрівна – узагальнила та уклала теоретичні матеріали для проведення занять у школі передового педагогічного досвіду, уклала збірник конспектів уроків для викладання хімії за новою програмою для учнів 11 класу;
 • Пащук Надія Вікторівна – підготувала методичні матеріали для розміщення на тематичних стендах з тем: «Хронологічні таблиці, опорні конспекти та ілюстрації до творчості українських письменників ХХ століття». Продовжила розробку конспектів-уроків з використанням нетрадиційних, інтерактивних технологій з української мови та літератури, склала тести для перевірки рівня засвоєння знань для учнів 10-11 класів; поновила аудіо- та відеотеку;
 • Кутельмах Іванна Романівна – підготувала матеріали для розвитку лексико – граматичних навичок для учнів 5-го класу, зразки тестових завдань по підготовці учнів у ЗНО з англійської мови, підготувала методичні матеріали у англомовний «Рубікон», розробила завдання для проведення основних видів контролю з аудіювання, читання та говоріння для учнів 9 класу;
 • Клачана Христина Юріївна – розробила різнорівневі завдання з граматики для учнів 9-10 класів, підібрала та систематизувала методичні напрацювання для вирівнювання знань з англійської мови, підібрала тексти для читання та аудіо матеріали для роботи з обдарованим дітьми;
 • Горняткевич Надія Іванівна – розробила опорні конспекти з тем: «Степенева функція», «Показникова функція», «Логарифмічна функція», «Застосування функції для дослідження функції», «Основні поняття стереометрії», «Паралельність прямих у просторі». Розробила мультимедійні презентації: «Вектор у просторі», «Многогранники». Систематизувала матеріали по проведенню підсумкового контролю рівня знань з алгебри для учнів 10 класів;
 • Дворянин Тетяна Ярославівна – систематизувала матеріали для проведення самостійних та контрольних робіт з математики для учнів 5-6 класів, уклала збірник завдань 5-6 класів з врахуванням інженерно-економічного напрямку навчання, розробила збірник завдань для проведення підсумкового контролю з алгебри та геометрії для учнів 9 класів;
 • Хамуляк Наталія Володимирівна – розроблено дидактичні матеріали для вивчення тем: «Тварини», «Свято», «Використання минулого часу» (6 клас). Розроблено матеріали для навчання читання та аудіювання з урахуванням інженерно-економічного профілю, розроблено завдання для проведення олімпіади серед учнів 5-6 класів, узагальнено матеріали по проведенню Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Грінвіч»;
 • Ріпей Ярослава Володимирівна – підібрано завдання інженерно – економічного змісту з теми «Електродинаміка» (11 клас), сформовано добірку учнівських презентацій з предмету «Астрономія», розроблено методичні рекомендації по організації учнів до розробки саморобних електричних кіл;
 • Черняк Галина Ігорівна – підготувала демонстраційні презентації з тем: «Інформація. Інформаційні процеси», «Апаратне забезпечення інформаційної системи», «Історія розвитку обчислювальної техніки», «Системи опрацювання даних поданих у таблицях». Розробила комп’ютерне тестування для перевірки рівня знань для учнів 6, 9, 10 та 11 класів;
 • Комар Уляна Фіделівна – розробила дидактичні матеріали з тем: «Види та жанри музичного і образотворчого мистецтва», «Будинок моєї мрії. Види геометричних фігур». Підібрала дидактичні матеріали для навчання вимірювання симетричних та асиметричних виробів з паперу, укладено збірку музичних матеріалів з предмету «Мистецтво»;
 • Баскакова Надія Павлівна – розробила завдання для проведення контрою знань серед учнів 9, 10 та 11 класів з світової літератури, провела відкритий урок «Снігова королева» (5 клас), оформила експозицію «Моя сім’я у художній фотографії» (9 клас), розробила сценарій та провела виховний захід «Зимова казка» (5 клас), підготувала до випуску черговий номер друкованого органу НВК «ШЕЛ» «Рубікон».

Згідно плану роботи у грудні були проведені моніторингові роботи з української мови, математики та інформатики серед учнів 6 та 9 класів. Результати моніторингових робіт показали добрий і високий рівень навченості учнів з даних навчальних предметів.

 

Впродовж семестру вчителі систематично підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі школи передового педагогічного досвіду, осінніх та зимових школах, які проводило Управління освіти ДГП ЛМР, а також на курсах підвищення кваліфікації при ЛОІППО.

 

З метою поширення передового педагогічного досвіду серед учителів економіки Львівської області 31 жовтня 2013р. був проведений навчально-методичний семінар з питання запровадження викладання предмета «Фінансова грамотність». Особливостями та проблемами організації викладання предмету, а також організації викладання предметів економічного циклу на профільному рівні ділились вчителі НВК Хмельницька Н.М. та Бабій Р.Я.

 

Упродовж семестру з метою зацікавлення учнів змістом навчальних предметів, вироблення практичних вмінь та навичок, а також проведення позаурочної роботи продовжено практику проведення предметних тижнів.

 

Відповідно до навчального плану НВК «ШЕЛ» за рахунок варіативної складової навчального плану учням була надана можливість вивчати курси за вибором: «Основи підприємницької діяльності» (11 клас), «Основи економіки» (9 клас), «Регіональна економіка» (11 клас), «Фінансова грамотність» (10 клас) а також консультативні заняття з математики, української мови, та інформатики для кращого засвоєння програмного матеріалу.

 

Для розвитку індивідуальних інтересів та зацікавлень учнів було організовано роботу гуртків: футболу, загальнофізичного розвитку (керівник Процик Ігор Володимирович), вокального (керівник Харачко Ігор Миколайович), художнього мистецтва (Комар Уляна Фіделівна). Члени гуртків брали участь та ставали призерами районних, міських та обласних мистецьких і спортивних змагань, що свідчить про добре організовану їх роботу.

 

У І семестрі 2013-2014 н.р. учні НВК брали участь у І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсі з української літератури, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнському конкурсі з української мови імені Т.Шевченка, Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер», Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч», Всеукраїнському історичному конкурсі «Лелека», обласному турнірі Юних істориків.

 

Однак, проведення методичної роботи у І семестрі виявило ряд недоліків до яких слід віднести:

 1. Відсутня диференціація при викладанні предметів у переважної більшості вчителів;
 2. Формалізм у виконанні конкретних завдань, що веде до відсутності професійного росту вчителя;
 3. Не вчасне виконання поставлених завдань;
 4. Нераціональне використання консультаційних годин для підготовки команд до участі в олімпіадах та вирівнювання знань у деяких учнів;
 5. Відсутність системної методичної роботи у переважної більшості педагогів, що не сприяє професійному росту.

Для активізації методичної роботи у ІІ семестрі 2012-2013 навчального року варто зосередити увагу на наступних напрямках: розробці та реалізації заходів діагностичного напрямку щодо роботи над науково-методичною проблемою закладу; поповнювати банк завдань для розкриття інженерно-економічного профілю серед учнів 5-6 класів, створити умов для безперервного навчання педагогів, розвитку їх творчої діяльності; впроваджувати інноваційні технології в навчально-виховний процес; посилити психологізацію навчально-виховного процесу; впровадити педагогічний моніторинг; модернізовувати традиційні та впроваджувати інноваційні високоефективні форми та методи робот; провести методичні заходи, які б сприяли підвищенню педагогічної майстерності педагогів, вивчення, узагальнення і поширення ефективного педагогічного досвіду; здійснювати науково-методичний супровід викладання курсів за вибором; пошук нових та вдосконалення існуючих методів і прийомів роботи з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Бабій Р.Я.