Результати анкетування учнів у вивченні курсів за вибором

 

В анкетуванні взяли участь учні 9-11 класів (92 учнів). Анкети були анонімними та містили 7 описових питань.

 

У першому питанні учні мали підтвердити чи заперечити твердження про те, що дані предмети за вибором (Основи підприємницької діяльності, Регіональна економіка, Фінансова грамотність, Основи економіки) допомагають їм у визначенні майбутньої професії.

 

Чи допомагає вам предмет (курс за вибором) у професійному самовизначенні?

«Основи підприємницької діяльності»

1

Так (повністю або частково) – 64%

Ні – 36%;

 

«Регіональна економіка»

2

Так – 50%

Ні – 50%

 

«Фінансова грамотність»

3

Так – 82%

Ні – 18%

 

«Основи економіки»

4

Так – 83%

Ні – 17%

 

У другому питанні учні за бажанням описували ті теоретичні та практичні навички, які вони здобувають на курсах за вибором.

 

Чи здовуваєте ви як теоретичні, так і практичні знання з даного предмету. Якщо так, то які саме?

«Фінансова грамотність» (більшість 50% теоретичні та 50% практичні навички)

- Управління кредитними карточками

- Створювати підприємства

- Інформація про гроші

- Розвиток логічного мислення та аналіз ситуації в Україні

- Розвязуємо ребуси з зашифровками з пердмету

- Кредити та відсотки

- Різні фінанси країни

 

«Основи економіки» (більшість теоретичні знання)

- Визначати А.В, розраховувати задачі

- Види та особливості ринкової економіки та конкуренції

- Психологічні стратегії поведінки, лідерські якості

- Визначати ціну та бачити економіку кожного дня

- Види економіки, підприємництва, фірм, ринків

- (в теорії) реалізація своїх планів в житті за допомогою подальшого навчання

- Гроші та їх класифікація

 

«Основи підприємницької діяльності» (перед усім практичні навички)

- Використовувати та розподіляти власний капітал

- Практика у створенні фірми, заповненні документів, представленні фірми, рекламі - Складати бізнесплан

- Практичні завдання є дуже цільові

 

«Регіональна економіка» (переважно теорія)

- Знання про економіку України

- Як робити правильний вибір при покупках та вкладеннях

- Особливості і риси ринків

- Як отримати найбільшу вигоду і менше втратити

- Як розумно вибрати розташування власного бізнесу

 

У третьому питанні учні описували особливості розвитку власних інтелектуальних та творчих здібностей на уроках.

 

Чи розвиваєте ви у даному курсі власні інтелектуальні і творчі здібності? Як саме ви розвиваєте ваші здібності під час уроку?

 «Регіональна економіка» : логіка, аналітичне мислення, логічне мислення, увага, досвід, память.

Не розвиваю жодних – 20% опитаних.

 

«Основи підприємницької діяльності» : ініціативність, чіткість (у заповненні документів), логіка, аналітичне мислення, творчіть, «думати як підприємець», уважність.

Не розвиваю жодних – 27% опитаних.

 

«Основи економіки» : формулювати думки, логіка, розвиває цікавість, впевненість, мисленнєвий аналіз.

Не розвиваю жодних – 17% опитаних.

 

«Фінансова грамотність» : уважність, спілкування, інтелект, творчість, память, логічне мислення.

Не розвиваю жодних – 22% опитаних.

 

Чи задоволені ви у вивченні даного предмету?

Задоволені в середньому понад 78% учнів.

 

У пятому питанні учні описували власні рекомендації щодо того, що вони хотіли б змінити або покращити у засвоєнні матеріалу з даних предметів. Що б ви хотіли змінити у вивченні даного курсу?

«Фінансова грамотність»

- Більше теорії,

- Більше інтелектуальних ігор,

- Практичних занять, - Більше годин.

Нічого – 85%

«Основи підприємницької діяльності»

- Систему

- Менше паперів

- Більше практики (11 класи) В 11 класах більшість вважає даний курс марною тратою часу.

«Регіональна економіка»

- Забрати оцінювання через ітак велике навантаження,

- Більше практичних занять,

- Творчих завдань, - Приклади з життя,

- Візити на підприємство.

Нічого – 88%

«Основи економіки»

- Більш грунтовний конспект,

- Практичні розвиваючі ігри,

- Змінити спосіб подання матеріалу на більш цікавіший,

- Більше прикладів з реального життя,

- Екскурсії, - Додаткова література.

Нічого б не міняли менше 50%.

 

У шостому питанні учні визначали пріоритетне для себе у вивченні спец.курсів, що саме вони вважають найважливішим у даному предметі.

Що у вивченні даного предмету вважаєте найважливішим?

«Основи економіки»

- Гроші

- Розуміння економіки

- Правильно будувати бізнес чи підприємство

- Досвід - Психологічні навики

- Як вийти на ринок і гідно конкурувати

- Підриємство

- Розум

- Грунтові знання з економіки

- Вивчення всіх підприємств

«Основи підприємницької діяльності»

- Вміння відкривати свій бізнес

- Основні правила для здобуття висот у бізнесі

- Робота з документами

- Підприємницькі здібності

- Практичні завдання

- Фантазія

- Основні теоретичні і практичні знання, що допоможуть в майбутній діяльності

- Бажання вчитись

- Обдумування власних рішень

- Любов до економічної сфери

«Фінансова грамотність»

- Знання документів

- Теорія

- Банківські справи

- Уважність

- Діяльність банків та функції грошей

- Фінансова дисципліна

- Як оперувати документами

- Практичні знання

- Розвязання ребусів

«Регіональна економіка»

- Знання особливостей регіонів, географії та людського фактору

- Розвязання задач

- Вивчення цікавих матеріалів підприємств

- Економіка регіону

- Факторний аналіз

- Дані про Україну

 

Останнє, сьоме питання, стосувалося визначення потреби введення курсів за вибором з інших дисциплін.

З яких ще предметів чи дисциплін вам було б цікаво відвідувати курси за вибором?

Учні 11тих класів були переважно проти введеня додаткових предметів через навантаженість.

Далі наведені предмети по рейтингу від найзапотребованіших до найменш вказуваних в анкетах.

 

Найпопулярніші:

1.Музичне мистецтво

2.Психологія

3.Філософія

4.Інформатика (практичні заняття)

5.Економіка (з Романом Ярославовичем)

6.Риторика

7.Малювання/художня культура

 

Згадувані 2-3 учнями:

1.Компютерне моделювання

2.Програмування

3.Менеджмент, маркетинг

3.Креслення

4.Англійська література/ділова англійська

5.Німецька мова

6.Акторське мистецтво

7.Хореографія/танці

8.Політологія

9.Соціологія

10.Географія

 

Одиничні пропозиції:

1.Фізкультура

2.Курси водіїв

3.Біологія/ хімія (практичні заняття)

4.Зарубіжна література

5.ОПД

6.Іспанська/французька мови

7.Природознавство

8.Етика

9.Логіка

10.Логістика

11.Теорія брехні.