WP 20160910 011

Результати анкетування учнів у вивченні курсів за вибором

В анкетуванні взяли участь учні 9-11 класів (92 учнів). Анкети були анонімними та містили 7 описових питань.

 

 

Склад методичних об’єднаньНВК «Інженерно-економічна школа –Львівський економічний ліцей»та проблеми над якими працюють у 2017-2018 н.р.
Методичні об’єднанняЧлени методичного об’єднанняМетодична проблема
1. Методоб’єднання вчителів суспільно-гуманітарних предметів

Обідіна З.О., Шеремета І.В., Бабій Р.Я., Гадаба У.С.

«Формування критичного мислення на уроках історії та географії»
2. Методоб’єднання вчителів природничо-технічих предметів

Боднар М.П.,

 Бутовська С.М., Гілецька І.І., Процик І.В., Михальчук У.І., Мельник О.Я.

«Формування наукової картини світу шляхом інтеграції знань»
3. Методоб’єднання вчителів математики та інформатики

Горняткевич Н.І., Маковей І.В.,

Петрів Н.В., Черняк Г.І., Забєліна М.В., Фецат М.М.

 

«Підвищення якості знань учнів на основі вироблення математичних компетентностей»
4. Методоб’єднання вчителів мов та літератури

Князь О.Б., Ставнича С.О., Ярема І.П., Кутельмах І.Р., Сеник Х.І., Бурак З.Є., Баскакова Н.П., Ковальчук І.Б.

«Учитися самому і вчити дітей»

Положення про науково-методичну раду НВК

«Інженерно-економічна школа – Львівського економічного ліцею» 

Науково-методична рада ліцею створюється для управління науково-методичною роботою як орган колегіального обговорення проблем, що виникають метою якого є забезпечення на основі аналізу, прогнозування та прийняття перспективних рішень високого рівня навчально-виховного процесу та професійної майстерності педагогічних працівників.

 

Загальні положення

 1. Науково-методична рада, створюється наказом директора і керується в своїй роботі чинним законодавством, розпорядженнями та наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом НВК.
 2. Голова ради обирається з числа її членів на першому засіданні. Як правило це заступник директора з навчальної роботи.
 3. Робочі засідання ради проводяться 3-4 рази на рік, а в кінці кожного навчального року – творчий звіт.
 4. У структурі науково-методичної ради створюються творчі групи, школа передового досвіду, та інші підрозділи, які метою своєї діяльності визначають на основі забезпечення високого рівня професійної майстерності учителя забезпечити високий рівень навченості учнів.
 5. Рада організовує свою роботу відповідно до річного, помісячного плану, який представляється її головою на перше засідання педагогічної ради для обговорення і затвердження.
 6. Науково-методична рада забезпечує співпрацю з відповідними структурами ВУЗів та інших загальноосвітних навчальних закладів.

 

Мета діяльності

 1. Науково-методична рада створюється для управління науково-методичною роботою як орган колегіального обговорення проблем, що виникають.
 2. Забезпечує на основі аналізу та прогнозування прийняття перспективних рішень для організації навчально-виховного процесу та професійної майстерності педагогічних працівників.
 3. Мобілізує зусилля педагогічного колективу на виконання методичної проблеми та завдань НВК на навчальний рік.
 4. Організовує та координує методичного забезпечення навчально-виховного процесу і методичного навчання педагогічних кадрів.
 5. Сприяє пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій.
 6. Здійснює загальне керівництво науково-методичною роботою.
 7. Розглядає та затверджує плани, програми, проекти усіх підрозділів методичної роботи.
 8. Координує діяльність з питань методичної роботи з іншими структурами підрозділами району, міста та області.
 9. Проводить первинну експертизу освітніх документів (програм, навчальних планів тощо).

 

Завдання діяльності

 1. Діагностика стану методичного забезпечення навчально-виховної і методичної роботи у НВК.
 2. Розробка нових методичних технологій організації навчально-виховної діяльності.
 3. Діагностика стану навчально-виховного процесу у НВК, рівня професійної підготовки учителів, навченості, вихованості й розвитку учнів.
 4. Розробка комплексно-цільових програм розвитку НВК, професійної майстерності й творчості кожного учителя.
 5. Створення мікроклімату творчого співробітництва в педагогічному процесі учителів, учнів, батьків, учителів та учнів, учителів і батьків.

 

Основні напрямки роботи

 1. Аналіз та формування пропозицій щодо оптимізації навчальних планів за обраними профілями навчання.
 2. Розробка та адаптація навчальних програм, створення авторських та інтегрованих програм.
 3. Здійснює планування, організацію та регулювання навчально-виховного процесу, аналіз та оцінку його результатів.
 4. Здійснює планування, організацію та регулювання методичного навчання педагогічних кадрів, аналіз та оцінку його результатів.
 5. Вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід роботи кращих педагогів та кураторів.
 6. Організовує роботу наставників з молодими вчителями, забезпечуючи ріст їх професійної майстерності, творчий пошук нових технологій організації навчально-виховного процесу.
 7. Забезпечує підвищення рівня освіченості педагогів у питаннях психологічних засад навчально-виховного процесу
 8. Забезпечує підвищення професійної майстерності та творчого пошуку вчителів-предметників і кураторів груп.
 9. Формує мету, завдання та визначає основні напрямки науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу і методичного навчання вчителів.
 10. Діагностує науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
 11. Аналіз рівня навченості учнів як результату всієї науково-методичної діяльності.
 12. Організовує співпрацю вчителів та викладачів ВНЗ в питаннях науково-практичного пошуку, аналізу та прогнозування шляхів подальшого забезпечення рівня навченості, формування життєвих компетентностей та ступеня адаптації до навчання у ВУЗі.
 13. Проводить огляди-конкурси професійної майстерності, підводить їх підсумки, подає пропозиції по нагородженню (преміюванню) педагогічних працівників. 14. Сприяє створенню умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання педагогічними працівниками фондів методичної літератури, комп’ютерних, аудіо та відео матеріалів. 

План засідань методичної ради 17-18 н.р.

Metod Rada

Результати анкетування учнів у вивченні курсів за вибором

 

В анкетуванні взяли участь учні 9-11 класів (92 учнів). Анкети були анонімними та містили 7 описових питань.

 

У першому питанні учні мали підтвердити чи заперечити твердження про те, що дані предмети за вибором (Основи підприємницької діяльності, Регіональна економіка, Фінансова грамотність, Основи економіки) допомагають їм у визначенні майбутньої професії.

 

Чи допомагає вам предмет (курс за вибором) у професійному самовизначенні?

«Основи підприємницької діяльності»

1

Так (повністю або частково) – 64%

Ні – 36%;

 

«Регіональна економіка»

2

Так – 50%

Ні – 50%

 

«Фінансова грамотність»

3

Так – 82%

Ні – 18%

 

«Основи економіки»

4

Так – 83%

Ні – 17%

 

У другому питанні учні за бажанням описували ті теоретичні та практичні навички, які вони здобувають на курсах за вибором.

 

Чи здовуваєте ви як теоретичні, так і практичні знання з даного предмету. Якщо так, то які саме?

«Фінансова грамотність» (більшість 50% теоретичні та 50% практичні навички)

- Управління кредитними карточками

- Створювати підприємства

- Інформація про гроші

- Розвиток логічного мислення та аналіз ситуації в Україні

- Розвязуємо ребуси з зашифровками з пердмету

- Кредити та відсотки

- Різні фінанси країни

 

«Основи економіки» (більшість теоретичні знання)

- Визначати А.В, розраховувати задачі

- Види та особливості ринкової економіки та конкуренції

- Психологічні стратегії поведінки, лідерські якості

- Визначати ціну та бачити економіку кожного дня

- Види економіки, підприємництва, фірм, ринків

- (в теорії) реалізація своїх планів в житті за допомогою подальшого навчання

- Гроші та їх класифікація

 

«Основи підприємницької діяльності» (перед усім практичні навички)

- Використовувати та розподіляти власний капітал

- Практика у створенні фірми, заповненні документів, представленні фірми, рекламі - Складати бізнесплан

- Практичні завдання є дуже цільові

 

«Регіональна економіка» (переважно теорія)

- Знання про економіку України

- Як робити правильний вибір при покупках та вкладеннях

- Особливості і риси ринків

- Як отримати найбільшу вигоду і менше втратити

- Як розумно вибрати розташування власного бізнесу

 

У третьому питанні учні описували особливості розвитку власних інтелектуальних та творчих здібностей на уроках.

 

Чи розвиваєте ви у даному курсі власні інтелектуальні і творчі здібності? Як саме ви розвиваєте ваші здібності під час уроку?

 «Регіональна економіка» : логіка, аналітичне мислення, логічне мислення, увага, досвід, память.

Не розвиваю жодних – 20% опитаних.

 

«Основи підприємницької діяльності» : ініціативність, чіткість (у заповненні документів), логіка, аналітичне мислення, творчіть, «думати як підприємець», уважність.

Не розвиваю жодних – 27% опитаних.

 

«Основи економіки» : формулювати думки, логіка, розвиває цікавість, впевненість, мисленнєвий аналіз.

Не розвиваю жодних – 17% опитаних.

 

«Фінансова грамотність» : уважність, спілкування, інтелект, творчість, память, логічне мислення.

Не розвиваю жодних – 22% опитаних.

 

Чи задоволені ви у вивченні даного предмету?

Задоволені в середньому понад 78% учнів.

 

У пятому питанні учні описували власні рекомендації щодо того, що вони хотіли б змінити або покращити у засвоєнні матеріалу з даних предметів. Що б ви хотіли змінити у вивченні даного курсу?

«Фінансова грамотність»

- Більше теорії,

- Більше інтелектуальних ігор,

- Практичних занять, - Більше годин.

Нічого – 85%

«Основи підприємницької діяльності»

- Систему

- Менше паперів

- Більше практики (11 класи) В 11 класах більшість вважає даний курс марною тратою часу.

«Регіональна економіка»

- Забрати оцінювання через ітак велике навантаження,

- Більше практичних занять,

- Творчих завдань, - Приклади з життя,

- Візити на підприємство.

Нічого – 88%

«Основи економіки»

- Більш грунтовний конспект,

- Практичні розвиваючі ігри,

- Змінити спосіб подання матеріалу на більш цікавіший,

- Більше прикладів з реального життя,

- Екскурсії, - Додаткова література.

Нічого б не міняли менше 50%.

 

У шостому питанні учні визначали пріоритетне для себе у вивченні спец.курсів, що саме вони вважають найважливішим у даному предметі.

Що у вивченні даного предмету вважаєте найважливішим?

«Основи економіки»

- Гроші

- Розуміння економіки

- Правильно будувати бізнес чи підприємство

- Досвід - Психологічні навики

- Як вийти на ринок і гідно конкурувати

- Підриємство

- Розум

- Грунтові знання з економіки

- Вивчення всіх підприємств

«Основи підприємницької діяльності»

- Вміння відкривати свій бізнес

- Основні правила для здобуття висот у бізнесі

- Робота з документами

- Підприємницькі здібності

- Практичні завдання

- Фантазія

- Основні теоретичні і практичні знання, що допоможуть в майбутній діяльності

- Бажання вчитись

- Обдумування власних рішень

- Любов до економічної сфери

«Фінансова грамотність»

- Знання документів

- Теорія

- Банківські справи

- Уважність

- Діяльність банків та функції грошей

- Фінансова дисципліна

- Як оперувати документами

- Практичні знання

- Розвязання ребусів

«Регіональна економіка»

- Знання особливостей регіонів, географії та людського фактору

- Розвязання задач

- Вивчення цікавих матеріалів підприємств

- Економіка регіону

- Факторний аналіз

- Дані про Україну

 

Останнє, сьоме питання, стосувалося визначення потреби введення курсів за вибором з інших дисциплін.

З яких ще предметів чи дисциплін вам було б цікаво відвідувати курси за вибором?

Учні 11тих класів були переважно проти введеня додаткових предметів через навантаженість.

Далі наведені предмети по рейтингу від найзапотребованіших до найменш вказуваних в анкетах.

 

Найпопулярніші:

1.Музичне мистецтво

2.Психологія

3.Філософія

4.Інформатика (практичні заняття)

5.Економіка (з Романом Ярославовичем)

6.Риторика

7.Малювання/художня культура

 

Згадувані 2-3 учнями:

1.Компютерне моделювання

2.Програмування

3.Менеджмент, маркетинг

3.Креслення

4.Англійська література/ділова англійська

5.Німецька мова

6.Акторське мистецтво

7.Хореографія/танці

8.Політологія

9.Соціологія

10.Географія

 

Одиничні пропозиції:

1.Фізкультура

2.Курси водіїв

3.Біологія/ хімія (практичні заняття)

4.Зарубіжна література

5.ОПД

6.Іспанська/французька мови

7.Природознавство

8.Етика

9.Логіка

10.Логістика

11.Теорія брехні.

 

Результативність участі ЗНО – 2014р.

 

Результати науково-методичної роботи за І семестр 2013-2014 н.р.
у НВК «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей»

 

У І семестрі 2013-2014 навчальний рік методичну роботу спрямовано на осягнення науково-методичної проблеми “Забезпечення якості освітніх послуг за рахунок підвищення кваліфікаційного рівня вчителів” та виконання наступних завдань:

 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи передового педагогічного досвіду, методичних об’єднань;
 • організація роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань забезпечення якості навчання і виховання учнів; створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;
 • забезпечення курсової перепідготовки педагогічних працівників;
 • систематичного контролю та підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану, його аналізу та напрацювання шляхів корекції;
 • розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу.

Методична робота здійснювалась через такі основні структурні одиниці: методична рада, предметні методичні об’єднання, школа передового педагогічного досвіду. Результати роботи структурних підрозділів були представлені на методичних семінарах, засіданнях педагогічних радах, педагогічних читаннях, друкованих статтях. Все це свідчить про усвідомлення педагогами необхідності реформ, готовність до впровадження інновацій, сформованість комплексу професійних компетенцій, а також запровадження інженерно-економічного напрямку навчальної діяльності.

 

Упродовж семестру методична рада обговорила та затвердила план методичної роботи педагогічного колективу на 2013-2014н.р., а також методичні проблеми та завдання кожного педагогічного працівника. На засіданні у жовтні обговорювалась організація роботи творчої групи по реалізації інженерно-економічного профілю в основній школі, роботу якої представляв вчитель вищої категорії Дворянин Т.Я. В ході обговорення представлено проблематику засідань та очікуванні результати у кінці навчального року. Члени методичної ради наголосили на необхідності вироблення практичних результатів для реалізації перспективного плану розвитку закладу до 2017-2018 н.р. Також у жовтні заслуховувалось питання організації роботи школи передового досвіду, роботу якої представила голова Боднар М.П. Члени методичної ради визначили коло осіб які будуть залучені до роботи а також необхідність дієвої співпраці між досвідченими та молодими педагогами як для педагогічного рості кожного працівника так і підвищення якості надання освітніх послуг.

 

У листопаді методична рада заслухала звіт психолога за підсумками вивчення рівня адаптації учнів 5,9 та 10 класів 2013 року набору. А також обговорила конкретні кроки роботи психолога по наданню допомоги кураторам груп щодо створення «ситуації успіху» у класному колективі з метою формування творчо-компетентної особистості. За підсумками аналізу оцінювання учнів обговорили дотримання педагогічними працівниками вимог до дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень та єдиного орфографічного режиму. Заступник директора Горняткевич Н.І. прозвітувала про організацію І етапу предметних олімпіад та результативність участі команди НВК у ІІ етапі. Члени методичної ради звернули увагу на низку результативність у ІІ етапі і запропонували обговорити та запропонувати дієві шляхи підвищення результативності педагогічним працівникам на січневих методичних об’єднаннях. Також Бабій Р.Я. представив інформацію про організацію проведення моніторингу якості освіти у 5 та 10 класах та запропонував провести внутрішній моніторинг з української мови та математики для учнів 6 та 9 класів. Методична рада взяла інформацію до відома та погодила проведення моніторингу з української мови та математики для учнів 6 та 9 класів.

 

На засідання у серпні члени методичних об’єднань ознайомлювались та обговорювали нормативні документи МОН України що до викладання предметів у 2013-2014 н.р., узгоджували календарно-тематичні плани з метою реалізації інженерно-економічного профілю, погоджували завдань для проведення І етапу предметних олімпіад та складали план підготовки команд до ІІ етапу предметних олімпіад, а також графіки взаємовідвідування уроків для вироблення шляхів співпраці з молодими працівниками та застосування активних методів навчання. У листопаді на засіданнях методичних об’єднань обговорювалось питання організації проведення моніторингу та результативності участі команд НВК у ІІ етапі предметних олімпіад, обговорення методичних напрацювань осіб які атестуються у 2014 році, а також результативність проведення інтелектуальних конкурсів, турнірів, змагань. Така робота методичних об’єднань свідчить про координацію, аналіз та налагодження співпраці між учителями для досягнення їхнього професійного росту та пошуку ефективних шляхів для реалізації інженерно-економічного профілю.

 

Методичне об’єднання кураторів груп у І семестрі 2013-2014 н.р. працювало над проблемою: «Створення умов успішного психолого-педагогічного супроводу учнів під час адаптації до змін умов навчально-виховного процесу» (для основної школи) та «Формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, конкурентоспроможної, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації» (для старшої школи). Методичне об’єднання провело два засідання на яких розглядалися такі питання: аналіз результатів виховної роботи у 2012-2013 н.р., визначення основних напрямків методичної та виховної роботи у 2013-2014 н.р., соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактичної виховної роботи з неповнолітніми (проведена інформаційна лекція головою методичного об’єднання Кутельмах І.Р., та психологом Золотавіною Н.А.), вчитель і проблема дисципліни або як прийнято відповідати на неприйнятну поведінку учнів (засідання круглого столу).

 

У І семестрі 2013-2014 навчального року працювало 5 методичних об`єднань, керівниками яких є досвідчені висококваліфіковані педагоги. Робота велась згідно затверджених планів, складених на основі визначених для методичної служби завдань і була спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу. Голови методичних об’єднань організували належну роботу з педагогічними працівниками через діяльність творчих груп, майстер-класів, педагогічних майстерень щодо опанування новітніх методик, застосування інтеграції навчання, спрямованих на вдосконалення та збагачення інформованості вчителів, розвиток сучасного стилю педагогічного мислення вчителя і його готовність до професійного самовдосконалення. У продовж І семестру школа передового педагогічного досвіду провела два засідання тематикою яких було: «Як правильно спланувати уроку. Досягнення результату» та «Застосування мультимедійних технологій – шлях для розвитку творчих здібностей школярів». У ході проведення кожного заняття керівник школи Боднар М.П. та психолог Золотавін Н.А. проводили різноманітні практичні вправи та завдання виконавши які, молоді педагогічні працівники могли набути практичного досвіду у плануванні уроку, написанні конспекту уроку, застосуванні активних та інтерактивних технологій навчання, а також використанні комп’ютерних засобів навчання як для підготовки до уроку так і при проведенні самого уроку. До роботи школи також долучались і старші колеги які прагнули покращити свій рівень комп’ютерної грамотності. При проведенні другого заняття організаційну допомогу надала вчитель інформатики Черняк Г.І.

 

У продовж І семестру методична рада здійснювала контроль організації роботи та ведення необхідної документації методичними об’єднаннями. У ході перевірки встановлено: кожне методичне об’єднання у продовж семестру провело два засідання – одне організаційне (опрацювання методичних рекомендацій по викладанню предметів у 2013-2014 н.р., складання та затвердження плану роботи на навчальний рік, погодження методичної проблеми та завдання кожного члена і об’єднання загалом, спільне складання та погодження поурочного планування, визначення методичних напрацювань, які будуть представлені у червні 2014 року на методичному ярмарку) та друге робоче – на якому розглянуто робочі питання (затвердження завдань для проведення І етапу предметних олімпіад, погоджено графік взаємовідвідування уроків). Документація методичних об’єднань складається із плану роботи на навчальний рік, списку членів з переліком проблем та завдань, графіку проведення відкритих уроків членами об’єднання, перспективного плану атестації членів, каталогом методичних напрацювання членів за останніх п’ять років. Однак недоліком є те, що методичні об’єднання ведуть не систематично протоколи своїх засідань, деякі матеріали є застарілими і потребують заміни.

 

Адміністрацією НВК у І семестрі проводився контроль викладання курсів за вибором та консультацій. В ході перевірки встановлено: всі курси за вибором забезпеченні навчальними програмами з грифом МОН, учителі систематично проводять заняття згідно затвердженого розкладу, на час перевірки у всіх вчителів були наявні конспекти уроків, кількість дітей у списку відповідає поданим заявам. При перевірці проведення консультаційних занять увага зверталась на час проведення консультації та відповідність затвердженому розкладу, а також наявність учнів на заняттях та систематичність запису проведених годин у відповідний журнал. Усі консультаційні заняття проводились у час зазначений у розкладі, а середня наповненість занять становила 7-10 учнів, які потребували додаткового роз’яснення нового матеріалу по причині відсутності на уроці або складністю для вивчення даної теми.

 

Упродовж семестру вчителі розробили та систематизували наступні методичні матеріали:

 • Хмельницька Наталія Мирославівна – розробила пакети документів для створення учнями власної фірми з предмету «Основи підприємницької діяльності», розроблено дидактичний матеріал з теми «Власні фінанси. Види заощаджень», підготувала доповідь та мультимедійну презентацію для виступу на обласному методичному семінарі «Проблеми запровадження курсу Фінансова грамотність»;
 • Обідіна Зоряна Олександрівна – підібрала дидактичні матеріали для проведення самостійних робіт з тем з історії України у 10 класі, систематизувала відеоматеріали та картографічний матеріал для вивчення тем з історії України у 11 класі, уклала методичні матеріали для проведення позакласного заходу «Історичний марафон», систематизувала методичні матеріали для проведення предметних тижнів історії та правознавства;
 • Лемко-Мельник Ольга Миколаївна – розробила різнорівневі завдання для проведення підсумкового контролю з географії для учнів 9, 10 та 11 класів, систематизувала практичні завдання з топографічної карти для учнів 9, 10 та 11 класів, підготовила збірник завдань для проведення практичних завдань з природознавства для учнів 5 класу;
 • Боднар Мирослава Петрівна – узагальнила та уклала теоретичні матеріали для проведення занять у школі передового педагогічного досвіду, уклала збірник конспектів уроків для викладання хімії за новою програмою для учнів 11 класу;
 • Пащук Надія Вікторівна – підготувала методичні матеріали для розміщення на тематичних стендах з тем: «Хронологічні таблиці, опорні конспекти та ілюстрації до творчості українських письменників ХХ століття». Продовжила розробку конспектів-уроків з використанням нетрадиційних, інтерактивних технологій з української мови та літератури, склала тести для перевірки рівня засвоєння знань для учнів 10-11 класів; поновила аудіо- та відеотеку;
 • Кутельмах Іванна Романівна – підготувала матеріали для розвитку лексико – граматичних навичок для учнів 5-го класу, зразки тестових завдань по підготовці учнів у ЗНО з англійської мови, підготувала методичні матеріали у англомовний «Рубікон», розробила завдання для проведення основних видів контролю з аудіювання, читання та говоріння для учнів 9 класу;
 • Клачана Христина Юріївна – розробила різнорівневі завдання з граматики для учнів 9-10 класів, підібрала та систематизувала методичні напрацювання для вирівнювання знань з англійської мови, підібрала тексти для читання та аудіо матеріали для роботи з обдарованим дітьми;
 • Горняткевич Надія Іванівна – розробила опорні конспекти з тем: «Степенева функція», «Показникова функція», «Логарифмічна функція», «Застосування функції для дослідження функції», «Основні поняття стереометрії», «Паралельність прямих у просторі». Розробила мультимедійні презентації: «Вектор у просторі», «Многогранники». Систематизувала матеріали по проведенню підсумкового контролю рівня знань з алгебри для учнів 10 класів;
 • Дворянин Тетяна Ярославівна – систематизувала матеріали для проведення самостійних та контрольних робіт з математики для учнів 5-6 класів, уклала збірник завдань 5-6 класів з врахуванням інженерно-економічного напрямку навчання, розробила збірник завдань для проведення підсумкового контролю з алгебри та геометрії для учнів 9 класів;
 • Хамуляк Наталія Володимирівна – розроблено дидактичні матеріали для вивчення тем: «Тварини», «Свято», «Використання минулого часу» (6 клас). Розроблено матеріали для навчання читання та аудіювання з урахуванням інженерно-економічного профілю, розроблено завдання для проведення олімпіади серед учнів 5-6 класів, узагальнено матеріали по проведенню Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Грінвіч»;
 • Ріпей Ярослава Володимирівна – підібрано завдання інженерно – економічного змісту з теми «Електродинаміка» (11 клас), сформовано добірку учнівських презентацій з предмету «Астрономія», розроблено методичні рекомендації по організації учнів до розробки саморобних електричних кіл;
 • Черняк Галина Ігорівна – підготувала демонстраційні презентації з тем: «Інформація. Інформаційні процеси», «Апаратне забезпечення інформаційної системи», «Історія розвитку обчислювальної техніки», «Системи опрацювання даних поданих у таблицях». Розробила комп’ютерне тестування для перевірки рівня знань для учнів 6, 9, 10 та 11 класів;
 • Комар Уляна Фіделівна – розробила дидактичні матеріали з тем: «Види та жанри музичного і образотворчого мистецтва», «Будинок моєї мрії. Види геометричних фігур». Підібрала дидактичні матеріали для навчання вимірювання симетричних та асиметричних виробів з паперу, укладено збірку музичних матеріалів з предмету «Мистецтво»;
 • Баскакова Надія Павлівна – розробила завдання для проведення контрою знань серед учнів 9, 10 та 11 класів з світової літератури, провела відкритий урок «Снігова королева» (5 клас), оформила експозицію «Моя сім’я у художній фотографії» (9 клас), розробила сценарій та провела виховний захід «Зимова казка» (5 клас), підготувала до випуску черговий номер друкованого органу НВК «ШЕЛ» «Рубікон».

Згідно плану роботи у грудні були проведені моніторингові роботи з української мови, математики та інформатики серед учнів 6 та 9 класів. Результати моніторингових робіт показали добрий і високий рівень навченості учнів з даних навчальних предметів.

 

Впродовж семестру вчителі систематично підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі школи передового педагогічного досвіду, осінніх та зимових школах, які проводило Управління освіти ДГП ЛМР, а також на курсах підвищення кваліфікації при ЛОІППО.

 

З метою поширення передового педагогічного досвіду серед учителів економіки Львівської області 31 жовтня 2013р. був проведений навчально-методичний семінар з питання запровадження викладання предмета «Фінансова грамотність». Особливостями та проблемами організації викладання предмету, а також організації викладання предметів економічного циклу на профільному рівні ділились вчителі НВК Хмельницька Н.М. та Бабій Р.Я.

 

Упродовж семестру з метою зацікавлення учнів змістом навчальних предметів, вироблення практичних вмінь та навичок, а також проведення позаурочної роботи продовжено практику проведення предметних тижнів.

 

Відповідно до навчального плану НВК «ШЕЛ» за рахунок варіативної складової навчального плану учням була надана можливість вивчати курси за вибором: «Основи підприємницької діяльності» (11 клас), «Основи економіки» (9 клас), «Регіональна економіка» (11 клас), «Фінансова грамотність» (10 клас) а також консультативні заняття з математики, української мови, та інформатики для кращого засвоєння програмного матеріалу.

 

Для розвитку індивідуальних інтересів та зацікавлень учнів було організовано роботу гуртків: футболу, загальнофізичного розвитку (керівник Процик Ігор Володимирович), вокального (керівник Харачко Ігор Миколайович), художнього мистецтва (Комар Уляна Фіделівна). Члени гуртків брали участь та ставали призерами районних, міських та обласних мистецьких і спортивних змагань, що свідчить про добре організовану їх роботу.

 

У І семестрі 2013-2014 н.р. учні НВК брали участь у І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсі з української літератури, Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнському конкурсі з української мови імені Т.Шевченка, Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер», Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Грінвіч», Всеукраїнському історичному конкурсі «Лелека», обласному турнірі Юних істориків.

 

Однак, проведення методичної роботи у І семестрі виявило ряд недоліків до яких слід віднести:

 1. Відсутня диференціація при викладанні предметів у переважної більшості вчителів;
 2. Формалізм у виконанні конкретних завдань, що веде до відсутності професійного росту вчителя;
 3. Не вчасне виконання поставлених завдань;
 4. Нераціональне використання консультаційних годин для підготовки команд до участі в олімпіадах та вирівнювання знань у деяких учнів;
 5. Відсутність системної методичної роботи у переважної більшості педагогів, що не сприяє професійному росту.

Для активізації методичної роботи у ІІ семестрі 2012-2013 навчального року варто зосередити увагу на наступних напрямках: розробці та реалізації заходів діагностичного напрямку щодо роботи над науково-методичною проблемою закладу; поповнювати банк завдань для розкриття інженерно-економічного профілю серед учнів 5-6 класів, створити умов для безперервного навчання педагогів, розвитку їх творчої діяльності; впроваджувати інноваційні технології в навчально-виховний процес; посилити психологізацію навчально-виховного процесу; впровадити педагогічний моніторинг; модернізовувати традиційні та впроваджувати інноваційні високоефективні форми та методи робот; провести методичні заходи, які б сприяли підвищенню педагогічної майстерності педагогів, вивчення, узагальнення і поширення ефективного педагогічного досвіду; здійснювати науково-методичний супровід викладання курсів за вибором; пошук нових та вдосконалення існуючих методів і прийомів роботи з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Бабій Р.Я.

РОЗКЛАД РОБОТИ ГУРТКІВ

 • № п/п Назва гуртка Керівник Години  заняття
    Спортивні Ігри Процик Ігор Володимирович

  Вівторок – 16:40-18:40

  П’ятниця – 16:40-19:10

    Загальфізичної підготовки Процик Ігор Володимирович

  Понеділок – 16:40-19:10

  Середа – 16:40-18:40

    Вокальний Піджарко Ірина Орестівна

  Понеділок – 15:00-18:00

  Середа – 15:00-18:00

  Четвер - 15:00-18:00

 • 0 урок: 8.10 – 8.55
 • 1 урок: 9.00 – 9.45
 • 2 урок: 9.55 – 10.40
 • 3 урок: 10.55 – 11.40
 • 4 урок: 11.55 – 12.40
 • 5 урок: 13.00 – 13.45
 • 6 урок: 13.55 – 14.40
 • 7 урок: 14.50 – 15.35
 • 8 урок: 15.45 – 16.30 

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

 НВК "Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей", що працює у складі навчально-виробничого комплексу “Західбанкосвіта”

з Львівським навчально-науковим інститутом ДВНЗ Університет банківської справи на 2017-2018 навчальний рік


            НВК "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей" – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів, що забезпечує загальноосвітню підготовку понад державний стандарт із визначених циклу та профілів, забезпечує всебічний розвиток здібних і обдарованих учнів, допрофільну та допрофесійну підготовку. У закладі створюється широкий діапазон умов для здобуття кожною дитиною якісної освіти відповідно до її інтелектуального потенціалу, творчих здібностей та вироблених компетентностей на основі впровадження сучасних навчально-виховних та управлінських технологій.

Навчальний план НВК «Інженерно-економічно школа – Львівський  економічний ліцей» враховує основні вимоги Закону України „Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, постанови Кабінету Міністрів України №1392 від 23.11.2011 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції профільного навчання, Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої та дошкільної освіти", яким запроваджено 11-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти, нормативних документів щодо діяльності закладів нового типу і спрямований на реалізацію освітніх потреб особистості та суспільства.

Робочі навчальні плани для 5, 6, 7, 8 та 9 класів складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими  наказом МОНМС України № 409 від 03 квітня 2012 року (в редакції наказу МОН України №664 від 29 травня 2014 року зі змінами, затвердженими наказом МОН України №855 від 07 серпня 2015 року) із змінами згідно з наказом МОН України №1465 від 12.12.2014 року "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня" (додаток 8). Вони забезпечують  базову загальну середню освіту, а також допрофільну підготовку.

Інженерно-технічно-економічний напрямок із 5 класу дасть можливість учням поступово і системно формувати усвідомлене розуміння інженерії як галузі людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людини і суспільства, виробляти в них концепцію множинної інтерпретації оточуючої дійсності. Уроки технічної творчості сприятимуть розвитку конструктивного мислення, просторової уяви та формуванню навиків практичного використання набутих знань. Вивчення інформатики дасть можливість учнями використовувати комп’ютер як засіб полегшення їх праці, а не ігрового інструменту. Сформовані в цей період в учнів уміння і навики сприятимуть у майбутньому поглибленому вивченні  математики та предметів природничого циклу.

Починаючи з 8 класу, учні вивчатимуть математику на поглибленому рівні. Отримані  знання дадуть можливість набути математичних компетентностей та вміння застосовувати їх не лише на уроках математики, а й у різних галузях знань, які потребують логічного мислення і застосування набутого не лише на уроках математики, а й у повсякденному житті.

Години, передбачені на вивчення другої іноземної мови (німецької або польської), винесені у варіативну складову навчальних планів, що дасть змогу учням здійснювати вибір другої мови чи іншого предмета.

Одна година предмета «Фізична культура» у 5-9 класах перерозподілена на вивчення предмета «Хореографія», що передбачене листом МОН від 22.05.2015 1/9-253.

Вивчення предмета «Основи християнської етики» буде  проводитися у 5-11 класах шляхом вибору його учнями з варіативної складової навчальних планів (п. 2.1 наказу  Департаменту освіти і науки ЛОДА від 09.06.2016р. № 08-01/335), керуючись Додатком 13до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 р. № 664)).

Робочий навчальний план становлять інваріанта та варіативна складові.

Інваріантна складова забезпечуватиме  реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту базової з урахуванням спеціалізації класів основної школи і спрямована на  формування в учнів 5 - 9 класів стійких знань з іноземних мов, математики, інформатики, креслення та основ інженерної думки і технічної творчості,  уявлень  про профілі  ліцею, а також готовності до свідомого вибору профілю навчання у старшій школі.

Проте, з метою більш глибокого формування необхідних знань на їх основі та конструктивного мислення в процесі освітньої діяльності на рівні кожного класу, забезпечення рухової активності учнів та гармонійного розвитку кожної дитини, в навчальний план внесено наступні  корективи:

5 клас:

 1. На предмет  «Іноземна мова» (англійська) додано одну годину з варіативної складової.
 2. На предмет «Математика» додано одну годину з варіативної складової.
 3. 2 години предмета «Трудове навчання» та 1 година предмета «Мистецтво» інтегровані у навчальний предмет «Технології і мистецтво».
 4. 1 година  предмета «Фізична культура» перерозподілена на вивчення предмета «Хореографія».

6 клас:

 1. На предмет «Іноземна мова» (англійська)  додано одну годину з варіативної складової.
 2. На предмет «Математика» додано одну годину з варіативної складової.
 3. 2 години предмета «Трудове навчання» та 1 година предмета «Мистецтво» інтегровані у навчальний предмет «Технології і мистецтво».
 4. 1 година  предмета «Фізична культура» перерозподілена на вивчення предмета «Хореографія».

7       клас:

 1. На предмет «Іноземна мова» (англійська) додано одна година з варіативної складової.
 2. На предмет «Алгебра» додано одна година з варіативної складової.
 3. 1 година предмета «Трудове навчання» та 1 година предмета «Мистецтво» інтегровані у навчальний предмет «Технології і мистецтво».
 4. 1 година  предмета «Фізична культура» перерозподілена на вивчення предмета «Хореографія».

8          клас:

 1. На предмет «Іноземна мова» (англійська) додано одна година з варіативної складової.
 2. На предмет «Алгебра» додано одна година з варіативної складової.
 3. На предмет «Геометрія» додано 0,5 години з варіативної складової.
 4. 0,5 годин  предмета «Основи здоров’я» перерозподілена на вивчення предмета «Алгебра».
 5. 0,5 годин  предмета «Трудове навчання» перерозподілена на вивчення предмета «Алгебра».
 6. 0,5 години предмета «Трудове навчання» та 1 година предмета «Мистецтво» інтегровані у навчальний предмет «Технології і мистецтво».
 7. 1 година  предмета «Фізична культура» перерозподілена на вивчення предмета «Хореографія».

9 клас:

 1. На предмет «Алгебра» додано 2,5 години з варіативної складової;
 2. На предмет «Геометрія» додано 1 година з варіативної складової;
 3. На предмет «Іноземна мова» (англійська) додано 1 година з варіативної складової;
 4. 1 година предмета «Технології» додана на вивчення предмета «Інформатика» з метою формування глибших практичних вмінь і навиків у ліцеїстів, як майбутніх працівників нематеріального виробництва. Таким чином предмет «Технології» вивчатиметься у складі предмета «Інформатика»;
 5. 0,5 годин  предмета «Основи здоров’я» перерозподілена на вивчення предмета «Алгебра».
 6. 1 година  предмета «Фізична культура» перерозподілена на вивчення предмета «Хореографія».

Таким чином кількість годин на вивчення предмета «Алгебра»  становитиме 5 год., а на  вивчення предмета «Геометрія»  становитиме 3 год. на тиждень. Дані предмети вивчатимуться за програмою поглибленого вивчення укладеною МОН України.

Робочий навчальний план для 10-11 класів укладений за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27 серпня 2010 року № 834 зі змінами, внесеними наказами МОН України № 657 від 29 травня 2014 року та №855 від 07 серпня 2015 року (додатки 5, 8, 23).

Навчальний план ліцейних класів забезпечує повну загальну середню освіту, а також надає широкі можливості для професійної орієнтації та допрофесійної підготовки з напрямків, які максимально відповідають природним обдаруванням і життєвим потребам кожного ліцеїста. Для цього учням запропоновано економіко-математичний профіль. 

Робочий навчальний план складають:

- інваріантна складова, сформована для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти з урахуванням профільності ліцею;

- варіативна  складова, укладена для формування в учнів 10-11 класів стійких знань і уявлень про майбутні професії, пов’язані з математикою (інженерією) чи економічним спрямуванням, та з метою забезпечення більш глибокої підготовки випускників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувалися стійкі інтереси і здібності.

Навчальний план передбачає формування рівня освітньої підготовки учнів, необхідного для продовження навчання у вищих навчальних закладах відповідно з обраним профілем. Поряд із класно-урочною використовуються й інші форми організації навчальної діяльності (індивідуальна та групова, за творчими інтересами, консультативна, інші). Зміст освіти, організація навчально-виховного процесу погоджуються і проводяться за сприяння УБС (м. Київ) як одного з засновників ліцею базового навчального закладу. Заняття з окремих дисциплін можуть проводитися викладачами Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ Університету банківської справи. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частини навчального плану.

Інваріантна складова навчального плану 10 і 11 класів забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту. Проте, з метою більш глибокого вивчення предметів, які впливають на розширене формування необхідних знань, пов’язаних з обраним профілем, для подальшої диференціації навчального процесу шляхом профілізації, з метою створення сприятливих умов для свідомого вибору учнями майбутньої професії та ВНЗ, в якому буде продовжувати навчання, внесено наступні зміни:

10 клас (математико - економічний профіль):

 1. 0,5 години  предмета «Біологія» додана на вивчення предмета «Алгебри» шляхом перерозподілу годин предметів інваріантної складової.
 2. 1 години на вивчення предмета «Українська мова»  додана з варіативної частини.
 3. 1 година предмета «Технології» додана на вивчення предмета «Інформатика». Таким чином предмет «Технології» вивчатиметься у складі предмета «Інформатика».
  1. 0,5 годин на вивчення предмета «Англійська мова»  додана з варіативної частини.

Таким чином кількість годин на вивчення предмета «Алгебра» становитиме 5 год., а на вивчення предмета «Геометрія» 3 год.

11 клас (математико - економічний профіль):

1.     1 години на вивчення предмета «Українська мова» додана з варіативної частини.

2.     1 година предмета «Технології» додана на вивчення предмета «Інформатика». Таким чином предмет «Технології» вивчатиметься у складі предмета «Інформатика».

Таким чином кількість годин на вивчення предмета «Алгебра» становитиме 6 год., а на вивчення предмета «Геометрія» 3 год.

 Таке укладення інваріантної і варіативної  частин навчального плану дає можливість індивідуалізувати навчальний процес на основі досягнення учнем відповідного рівня творчого розвитку, включає кожного у практичну творчу діяльність, готує до самопізнання, свідомого вибору професії, успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання, формує морально-естетичне ставлення до дійсності, високі моральні якості громадянина України.

 Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня, а також загальна кількість годин покласно не перевищують санітарно-гігієнічних норм, встановлених Міністерством охорони здоров’я України.

 

Обідіна Зоряна Олександрівна куратор 21 групи
 Петрів Наталя Володимирівнакуратор 11 групи
Кутельмах Іванна Романівнакуратор 1А групи
Баскакова Надія Павлівнакуратор 1Б групи
 Ставнича Соломія Олегівнакуратор 8А групи
 Бутовська Світлана Михайлівнакуратор 8Б групи
 Сеник Христина Ігорівнакуратор 7 групи
 Забєліна Марта Віталіївнакуратор 6 групи
 Михальчук Уляна Іванівнакуратор 5 групи
Боднар Мирослава Петрівнавчитель хімії (вища категорія, вчитель методист)
Процик Ігор Володимирович вчитель фізичної культури (вища категорія)
Бутовська Світлана Михайлівна вчитель біології та хімії(спеціаліст)
no avatarГілецька Ірина Іванівна вчитель фізики (спеціаліст)
MyhalchukМихальчук Уляна Іванівна вчитель фізики (спеціаліст)
no avatarМельник Олена Ярославівна вчитель технічної творчості (спеціаліст)
no avatarРоманюк Сергій Володимирович вчитель предмета "Захист Вітчизни"
Князь Оксана Богданівнавчитель української мови та літератури, голова методоб'єднання (вища категорія, старший вчитель)
Ярема Ірина Петрівна вчитель української мови та літератури (спеціаліст)
Баскакова Надія Павлівна вчитель зарубіжної літератури, художньої культури (вища категорія, вчитель методист)
Кутельмах Іванна Романівна вчитель англійської мови (вища категорія)
Ставнича Соломія Олегівна вчитель української мови та літератури (спеціаліст)
SenykСеник Христина Ігорівна вчитель англійської мови (спеціаліст)
KovalchukКовальчук Ігор Богданович вчитель англійської мови (спеціаліст)
 no avatarБурак Зоряна Євгенівна вчитель німецької мови (спеціаліст)
 no avatarМикитюк Олена Станіславівна вчитель польської мови (спеціаліст)
Горняткевич Надія Іванівнавчитель математики, голова методоб'єднання (вища категорія, вчитель методист) 
Маковей Ірина Володимирівна вчитель математики та інформатики ( вища категорія)
Петрів Наталя Володимирівна  вчитель математики( 2 категорія)
Забєліна Марта Віталіївна  вчитель математики та інформатики(спеціаліст)
Фецат Мар'яна Миронівна вчитель математики та інформатики(спеціаліст).
Черняк Галина Ігорівна вчитель інформатики(спеціаліст).
Обідіна Зоряна Олександрівна вчитель історії, правознавства, предмета "Людина і світ", голова методоб'єднання ( вища категорія)
Шеремета Ігор Васильовичвчитель історії (вища категорія)
Бабій Роман Ярославовичвчитель географії та економіки (вища категорія,старший вчитель)
Гадада Уляна Степанівнавчитель географії (спеціаліст)
Шеремета Ігор Васильовичдиректор НКВ "ШЕЛ"
Бабій Роман Ярославовичзаступник директора з навчально-виховної роботи
Маковей Ірина Володимирівназаступник директора з навчально-виховної роботи

Сучасний інноваційний навчальний заклад, історія якого сягає 1996 року.

НВК «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей» – це:

 1. - великі світлі аудиторії, оснащені сучасною технікою, комп’ютерні класи, Інтернет;
 2. - бібліотека, в якій налічується 15 тис. підручників, художньої та наукової літератури, більше двох десятків найменувань періодичних видань, читальний, актовий та конференц- зал;
 3. - затишні кімнати в гуртожитку ЛІБС УБС НБУ, де учні НВК мають усі необхідні умови для проживання, якісного навчання та відпочинку;
 4. - можливість займатися науково–пошуковою роботою з викладачами провідних ВУЗів м. Львова та брати участь у студентських та наукових конференціях;
 5. - результативно готуватися та брати участь у предметних олімпіадах, творчих конкурсах та інтелектуальних іграх;
 6. - психологічна служба, яка працює в діагностичному, корекційному, консультативному та інформаційному напрямках.

У НВК працює 24 вчителі, серед яких: 4 – «Вчителі – методисти», 2 – «Старший вчитель», 11 – вищої кваліфікаційної категорії, 1 – першої кваліфікаційної категорії, 2 – другої, 10– спеціаліста.

Гордість НВК – його випускники. Це керуючі філіями та відділеннями банків, генеральні директори компаній та підприємств, аспіранти і кандидати наук, економісти, викладачі, медики, юристи, психологи і працівники культури.  

На цій сторінці ви можете ознайомити з нашими символами та традиціями.

Прапор “ШЕЛ”

prapor

Прапор створений Зоряною Зaставною в 1998 складаєтсья з двох рівновеликих смуг зеленого і чорного!
Зелений – гроші,чорний земля!
Лелека по центрі з книжкою в дзьобі символ знання.

Гімн “ШЕЛ”

Ми обрали наш шлях до нового життя,
Хай він дуже важкий і тернистий,
Треба часу, снаги, море праці і знань,
Щоб сказати усім.Ми-ліцеїсти

Ми є діти нового, прийдешнього дня,
Перші паростки в новому полі.
Ми є та рятівна, провіднича зоря,
Що провадить в життєвому морі.

Саме нам будувати омріяний край,
Нам багатства його відродити,
Нам підняти з колін розграбований край,
Край, де ми будемо жити.

Ми вчимось працювати,іти до мети,
На обмілині щастя не сісти,
Щоби гордо сказати в широкі світи
Ми-економісти!

konstutycia

Студенський “квиток”

kvutok

Конституція “ШЕЛ”

 
Вітаємо на нашому сайті
Хтось прагне щось змінити у своєму житті, інший постає перед проблемою вибору. Це загартовує. І якщо швидше почати випробовувати себе, можна більше всього досягти.Тож розпочни вже зараз, не очікуючи зрілості. Обери ШЕЛ! Саме тут ти швидше пізнаєш себе, розкриєш свої таланти та можливості,
про які раніше не здогадувався, полюбиш математику і не тільки (не заради батьків, а заради власного самоутвердження), бо зрозумієш,
що вчитися – це престижно і дійсно важливо. І головне, ШЕЛ – це особлива маленька держава, у якій кожний
почувається потрібним, а це так необхідно для формування сильної та впевненої у собі особистості.
 
 
гімн нашого ліцею
Ми обрали наш шлях до нового життя,
Хай він дуже важкий і тернистий,
Треба часу, снаги, море праці і знань,
Щоб сказати усім. «Ми-ліцеїсти».
Ми є діти нового, прийдешнього дня,
Перші паростки в новому полі.
Ми є та рятівна, провіднича зоря,
Що провадить в життєвому морі.
Саме нам будувати омріяний край,
Нам багатства його відродити,
Нам підняти з колін розграбований край,
Край, де ми будемо жити.
Ми вчимось працювати, іти до мети,
На обмілині щастя не сісти,
Щоби гордо сказати в широкі світи:
«Ми-економісти!»
 

КАЛЕНДАР НОВИН

Березень 2019
Пн В Ср Ч Пт Сб Н
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

НАШІ НОВИНИ

Результати вступного випробування в 5 клас Наказ про зарахування в 5 клас...

НАШІ ЗАХОДИ

2 березня 2018 р. у стінах НВК «ШЕЛ» відбулася зустріч ліцеїстів з Ігорем Калинцем.